Jiangyin Gearbox Manufacturing Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp

Standard gearbox
Gearbox for rubber and plastic machinery
Loading and unloading machine dedicated gearbox
Gearbox for metallurgy industrial

Chat Online

Lena Xu
Loading
Lena Ms Xu
Loading
Run Cheng
Loading